Lepení fotografie na Kapa desku
Jan Smigmator a Blažek
Michal Rozsíval
2 / 93